1/5
 • Koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton kl. III

 • Koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III

 • Ładowarki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 20 ton kl. III

 • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkie typy kl. III

 • Walce drogowe wszystkie typy kl. II

 • Pilarki mechaniczne do ścinki drzew wszystkie typy kl. III

 • Spycharki do 110 kW kl. III

 • Koparki jednonaczyniowe wszystkie typy kl. I

 • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż 

 • Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy kl. I

 • Pompy do mieszanki betonowej wszystkie typy kl. III

Kursy Maszyn Budowlanych